termékek

Blog

Pontec Gyártói Víz Tisztasági Garancia

Koi-farm.hu
Koi-farm.hu
2020.07.23
Pontec Gyártói Víz Tisztasági Garancia

Pontec gyártói víz tisztasági garancia 

Pontec termékek: Tisztavíz garancia

Minden vásárlónknak az Tisztavíz garanciával jelölt szűrőkészlet vagy termék megvásárlását, majd az alábbi feltételek szerint történő regisztrációját követően a PfG GmbH – mint gyártó – kiterjesztett kétéves garanciát nyújt arra, hogy a kerti tóban a víz áttetsző marad, vagyis a víz felszínétől fél méteres mélységig minden növény és hal látható lesz. A garanciális időszak az új termék első vásárlásától kezdődik; a garanciális ügyintézés esetén nem hosszabbítható meg és nem indítható újra, valamint ilyen esetben nem keletkezhet további garanciális igény.

A vásárló csak akkor igényelhet Tisztavíz garanciát, ha regisztrál és közli a garanciavállaló által kért részletes adatokat a megvásárolt PONTEC készletről vagy termékről, a pontos típus megjelölésével, a kerti tó méretének (a vízfelszín (m2), a vízmennyiség (m3) és a legnagyobb mélység (cm)) hozzávetőleges megjelölésével; a jelenlévő halállomány megadásával (1000 l tóvízben hány cm), valamint a vásárlás dátumának és a fogalmazó címének megadásával. Az igény szerinti garancia online regisztráció útján kérhető a http://www.pontec.com/en/service/clear-water-guarantee.html weboldalon, az eredeti vásárlástól számított 3 hónapon belül.

Az időszak lejárata után nem lehet a garanciát igényelni.

Garanciaigény érvényesítése esetén az igény érvényesítéséhez küldje el a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot a kérdéses termékkel együtt a PfG részére (PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, Németország).

A garanciaigény az alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére, vagy egyenértékű berendezéssel történő cserére terjed ki; amennyiben ez nem lehetséges a garanciaigény a vételár visszatérítésére terjed ki.

A garancia érvényét veszti az üzemelési útmutatóban foglalt összeszerelési utasítások be nem tartása esetén; a garancia kizárólag az üzemelési útmutatóban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki.

A garancia az elhasználódó, kopó alkatrészekre kifejezetten nem terjed ki.

A PfG Adatvédelmi Szabályzata [http://www.pontec.com/en/data-protection) érvényes a garanciaigények feldolgozása során bekért adatokra.

Jelen igény szerinti Tisztavíz garancia, melyet a PfG GmbH – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással.

PfG GmbH

Postfach 2069
48469 Hörstel

NÉMETORSZÁG

Internet: www.pontec.com