termékek

Tótechnika, kerti tó szűrés

Oase Gyártói Víz Tisztasági Garancia

Koi-farm.hu
Koi-farm.hu
2020.07.23
Oase Gyártói Víz Tisztasági Garancia

Oase gyártói víz tisztasági garancia

ÉRDEMES TUDNI

AZ OASE TISZTAVÍZ GARANCIÁJA

TISZTAVÍZ GARANCIA

Az OASE Tisztavíz Garancia feltételei:

Az OASE GmbH garantálja a kerti tavakban a tiszta, áttetsző vizet a „*C” jelzésű OASE szűrőrendszerek minden vásárlója részére, amennyiben a vásárló a rendszert előírás szerint használja a kiválasztási táblázattal összhangban, ha a rendszert az összeszerelési utasításoknak és az üzemelési kézikönyvben foglalt utasításoknak megfelelően állítja össze, és a tiszta vizet az OASE szűrőindító baktériumok utasítások szerinti hozzáadásával éri el.

A „tiszta víz” fogalma jelen garancia alapján azt jelenti, hogy a halak, növények és a tó fenekén lévő sziklák a tó vízfelszínétől 1 méteres mélységig felismerhetők. A fonalas algát tartalmazó tavak nem minősülnek zavarosnak, mivel ilyen esetben alig alakulnak ki lebegő részecskék. A tó vize nem csapvíz. Némi zavarosság és elszíneződés mindig jelen van, és ez természetes jelenség; ilyen körülmények nem minősülnek garanciális eseteknek.

A Tisztavíz Garancia kizárólag a hagyományos értelemben vett, alábbi tulajdonságokkal rendelkező kerti tavakra vonatkozik. A kerti tó mesterségesen létrehozott víztömeg, bélésanyaggal vagy előre formázott medencével, a vízfelület legalább egyharmadának megfelelő növényi takaróval, mely víztömeg naponta 4-6 órát van kitéve közvetlen napfénynek. A kerti tó legalább 4 méteres távolságban van lombhullató, illetve örökzöld fáktól.

Első használatba vételkor és minden tavasszal szükséges az OASE szűrőindító baktériumok alkalmazása. A kerti tó tisztaságának elérése akár 6 hétig is eltarthat, a tó terhelésétől függően. A szűrő mechanikus és biológiai eljárással működik. A biológiai tisztításhoz szükséges a mikroorganizmusok megtelepedése. A tisztavíz garancia előfeltétele, hogy a szivattyú, és ezáltal a szűrőrendszer a kerti tavi idény teljes egészében (földrajzi helyzettől függően, de különösen március és szeptember hónap között) folyamatosan működésben legyen. A túlzott tisztítás megakadályozza, hogy mikroorganizmusok kellő mennyiségben kialakuljanak a szűrőszivacsban. Rendszeres tisztítás hiányában a szűrő habja nem képes több szennyező anyagot lekötni. Csak akkor, ha az áramlás sebessége jelentős mértékben lecsökken.

A garancia az OASE használati utasításaiban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki, legfeljebb azonban az OASE forgalmazótól történt vásárlás időpontjától számított 3 évig (csak első vásárlás esetén; új termék továbbértékesítése esetén nem érvényes). Az OASE forgalmazóinak felsorolása a www.oase-livingwater.com weboldalon található.

A Tisztavíz Garancia igényléséhez a vásárlás időpontjától számított 3 hónapon belül regisztrálni kell az interneten OASE GmbH, mint gyártó oldalán, a www.oase.com weboldalon keresztül.

A garancia igénylésének beküldése előtt a vásárló köteles az esetleges hiányosságokat bejelenteni az OASE magyarországi forgalmazója (OASE Kereskedelmi Kft., továbbiakban: OASE Magyarország) Ügyfélszolgálati Vonalán a +3613935040 számon. A hiányosság rögzítését követően az OASE Magyarország segítséget nyújt a hiányosság kijavításához. Ha nem lehet helyszíni segítséget nyújtani, vagy ha a segítség sikertelennek bizonyul, a vásárló köteles erről az említett Ügyfélszolgálati Vonalat értesíteni. Ha az OASE Magyarország nem képes más konkrét orvoslási lehetőséget javasolni, a vásárló a garancia érvényesítését a forgalmazóján keresztül igényelheti, amennyiben a forgalmazó megerősíti, illetve megállapítja, hogy a garancia érvényesítésének előfeltételei minden más tekintetben fennállnak. Egyéb esetben a forgalmazónak van egy utolsó lehetősége, hogy megkísérelje konzultációval orvosolni a helyzetet. Garanciális igény esetén a forgalmazó visszatéríti a vásárlónak a vételárat a vásárlást igazoló eredeti nyugta ellenében, amennyiben az OASE Magyarország ezt megelőzően már jóváhagyta a garanciális igényt. A Tisztavíz Garancia alapján ezen túlmenő további igény nem érvényesíthető az OASE cégcsoporttal szemben.

A vásárló jogszabály alapján fennálló jótállási jogai a Tisztavíz Garanciától függetlenül fennállnak. Jelen igény szerinti Tisztavíz Garancia, melyet az OASE GmbH társaság – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással. A garancia érvényét veszti az üzemelési utasításokban szereplő telepítési utasítások be nem tartása esetén, a nem megfelelő rendszer kiválasztása esetén, illetve más gyártóktól származó (kifejezetten rezet tartalmazó) tógondozási termékek használata esetén, vagy amennyiben a vásárló más módon nem tartja be vásárlói kötelezettségeit.

A zavaros víz további gyakori okai

· Az elhasználódó alkatrészek (pl. UVC izzók vagy szűrőszivacsok) cseréjének elmulasztása

· A víz felszíne és a nyomásrendszer legmagasabb pontja közötti magasságkülönbség meghaladja az 1 métert (mely az OASE kiválasztási táblázatai szerinti előírt érték)

· Nyomásesés túl hosszú vagy túl keskeny átmérőjű tömlő miatt

· Bemeneti akadály (kapilláris akadályzóna) hiánya.

· A talajfelszíni víz sarat és trágyát (nitrogént, gyeptrágyát, stb.) visz a tóba a kertből

· A halak túl intenzív táplálása a tóban tápanyagterhelést vált ki

· A kerti tó elhelyezkedése miatt felborul az egyensúly (pl. túl napos, túl árnyékos)

· A tó vizének helytelen keverése, vagyis nincsen megfelelő keringetés.

· A szivattyú optimális teljesítménye érdekében használjon lehető legnagyobb átmérőjű tömlőt. A tömlő elégtelen átmérője, a tömlő nem egyenesszögű csatlakozásai, valamint a tömlő csatlakozásain belüli áramlási akadályok csökkenthetik az áramlás sebességét.